KAKO IZRAIVATI MENTALNE MAPE PDF

Its products continue to be widely used in that sector today, distributed and supported by CA Inc. In the same year the company appointed its first overseas distributors, in Australia and Norway. Synon also established a worldwide distribution channel with subsidiaries in France , Germany , Australia , Hong Kong and Japan. IBM later acquired an equity stake in Synon. As a condition of the transaction, Synon moved its HQ to Larkspur and became a Delaware corporation, changing its name to Synon Corporation. In Williams and Horton sold Dysys to Synon, and returned to the fold.

Author:Male Mesida
Country:France
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):18 December 2006
Pages:397
PDF File Size:18.24 Mb
ePub File Size:16.87 Mb
ISBN:604-6-82412-621-2
Downloads:31362
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojarrEmbed Size px x x x x Rije disleksija nastala je iz grke rijei dys to znai slab, lo, neprimjeren i rijei lexsis jezik,.

Disleksija je, prema definiciji Orton Dyslexia Society,1 jedna od nekoliko tekoa u uenju. To je. Prijanji nazivi sadravali su ono to se tada smatralo uzrokom. Takvi su bili medicinski nazivi, poput minimalna cerebralna disfunkcija, organski.

Disleksija se esto naziva razvojnom engleski: developing dyslexia , a neki autori, poput britanskog. Kognitivne je naravi i esto genetski uvjetovana. Mogue ga je znatno smanjiti pravodobnom i ciljanom. Prema ovoj klasifikaciji bitno obiljeje poremeaja u itanju je. Smetnje u itanju znatno utjeu na dostignutu. Samuelu T. Ortonu , poznatom neurologu. Unato mnogostrukosti pojavnih oblika disleksije, vrlo se jasno uoavaju njezina najbitnija obiljeja.

Ona su najvie odreena tekoama koje se pojavljuju u usvajanju i razvoju itanja i pisanja, ali, i ire,. Tekoe u itanju odnose se na brzinu i preciznost itanja i na razinu razumijevanja proitanog. U itanju postoje razliite zamjene, skraivanja ili dodavanja slova, dijelova rijei.

Kratke rijei poput prijedloga do i od, bilo da su samostalne rijei ili sloenice, postaju gotovo nesavladive i put do kue najee e biti put od kue. Ako netko neto. Zamjenjuju se i rijei sline osnove; tako presavijanje moe postati presaivanje, poderao - pobrao, a sumnjiav postaje sumnjiv.

Neke rijei dobivaju nepostojee dijelove: radoznala uspavanka ita se kao radoznavala uspavanka, a neke se potpuno skrauju, pa odmahivala prelazi u odmah, a rije poredanih skrauje se u rije pored.

Neprecizno proitane rijei i sporost u itanju naruavaju razumijevanje proitanog teksta, iako se mnoga djeca s disleksijom. Smetnje pri pisanju svrstane su u dvije skupine. U prvoj su to tekoe u oblikovanju, pravilnosti i. Te tekoe onemoguuju pravilno nizanje slova u rijei koja se pie, i mogu biti posljedicom.

U pisanju su one najvidljivije u diktatu. Michael E. Thompson, E. Malo pisano. Hud Web Tekst Download Report.

View 68 Download 4 Category Documents. Autori tekstova: Jadranka Bjelica, prof. Ada Pavli-Cottiero, dipl. Ilona Posokhova, prof. To je jezino utemeljen poremeaj konstitucijskog podrijetla koji obiljeavaju tekoe u kodiranju pojedinih rijei, a koje obino odraavaju nedostatne sposobnosti fonoloke obrade.

Tekoe u dekodiranju pojedinih rijei su neoekivane s obzirom na dob i ostale kognitivne i akademske sposobnosti; one nisu rezultat opih razvojnih ili senzorikih tekoa.

Disleksija se oituje razliitim tekoama u razliitim oblicima jezika, esto ukljuujui uz probleme itanja i ozbiljne probleme u stjecanju vjetine pisanja. Orton Dyslexia Society Research Comittee, Naziv disleksija novijeg je datuma, pripada nazivima nastalima prema kriterijima opisa ponaanja osobe i funkcija koje su nedostatne.

Prijanji nazivi sadravali su ono to se tada smatralo uzrokom smetnji u itanju. Takvi su bili medicinski nazivi, poput minimalna cerebralna disfunkcija, organski poremeaj ili psihoneuroloki poremeaj. Osim ovih naziva prema uzroku bilo je i vie naziva stvorenih takoer prema opisu ponaanja, kao to su smetnje itanja, tekoe itanja, poremeaji itanja i tekoe uenja.

Podrazumijevalo se da su tekoe itanja blae od poremeaja itanja. Disleksija se esto naziva razvojnom engleski: developing dyslexia , a neki autori, poput britanskog neurologa Critchleya Nije uzrokovana intelektualnim nedostacima, manjkavim socio-kulturnim prilikama, nainom pouavanja niti ikakvim poznatim neurolokim oteenjem.

Najvjerojatnije je specifini poremeaj u sazrijevanju koji dijelom iezava kako dijete postaje starije. Mogue ga je znatno smanjiti pravodobnom i ciljanom pomoi. U medicinskoj klasifikaciji bolesti DSM IV2 definira se kao poremeaj pri itanju to je danas i opeprihvaen prijevod rijei - disleksija.

Prema ovoj klasifikaciji bitno obiljeje poremeaja u itanju je dostignuta razina itanja tj. Smetnje u itanju znatno utjeu na dostignutu akademsku razinu ili svakodnevne aktivnosti u kojima se zahtijeva vjetina itanja. DSM IV, Britanska udruga za disleksiju3 odreuje ju kao specifinu tekou u uenju, konstitucionalnog podrijetla, prisutnu u jednom ili vie aspekata itanja i pisanja te pisanog jezika koja moe biti udruena s tekoama u brojnim podrujima. Vezana je uz koritenje pisanog koda alfabetskih, numerikih i muzikih zapisa premda esto pogaa i oralni jezik do nekog stupnja.

British Dyslexia Association, Ona su najvie odreena tekoama koje se pojavljuju u usvajanju i razvoju itanja i pisanja, ali, i ire, u perceptivnom, jezinom i pojmovnom razvoju. Zbir tih tekoa ini je poremeajem u itanju i pisanju. No, osim tekoa bitno obiljeje disleksije je i naglaena neujednaenost sposobnosti u razliitim podrujima. Disleksija je, dakle, odreena tekoama i osobitostima u podrujima opisanim u slijedeim poglavljima.

Djeca s disleksijom dugo slovkaju, zadravaju naviku tihog izgovora rijei pri itanju, ne itaju teno. Sluajui ih kad itaju naglas, imamo dojam da ne uoavaju toke kao znakove razgranienja reenica.

Ritam i nain itanja uglavnom su odreeni povremenim zastojima zbog nepreciznog iitavanja rijei, ali i odsutnou pauze, silazne ili uzlazne intonacije kada se itaju izjavne i upitne reenice, to sve zajedno daje dojam netenog, loeg itanja. Ponekad je nepreciznost podjednaka pri itanju kratkih rijei kao to su od, do, uz, iz, kao i pri itanju vieslonih, kompliciranijih i manje uestalih rijei.

U itanju postoje razliite zamjene, skraivanja ili dodavanja slova, dijelova rijei i cijelih rijei kojih u tekstu zapravo nema.

Tako se zamjenjuju grafiki slina slova kao d i b pa rije bio postaje dio. Neprecizno proitane rijei i sporost u itanju naruavaju razumijevanje proitanog teksta, iako se mnoga djeca s disleksijom zarana naue sluiti reeninim kontekstom, tj.

Fonoloka obrada rijei Nedostatna fonoloka obrada rijei znai da dijete teko postaje svjesno glasova u rijei, pa ne moe izdvojiti poetni ili zavrni glas, ili teko uoava ritam i rimu rijei, to sve jesu vane preditake vjetine. Mnogi se autori slau da je jedna od temeljnih tekoa u poremeaju itanja upravo ta tekoa obrade glasova jezika ili fonoloka neosvijetenost. Neka djeca mogu posve neupadno govoriti izgovarajui veinu rijei pravilno, a da ipak imaju tekoe s izdvajanjem i ralambom rijei na glasove.

Neka djeca starije predkolske dobi ve i svojim govorom upuuju na to da imaju fonoloke tekoe. U njihovu govoru esto ujemo: svjeklo, mekla, glaka za rijei svjetlo, metla i dlaka. Moe se uti da je nekoga noka jako zaboljela kad je vozio picikl ili da su na stolu vetii crnene ili prave boje. Sve ovo upuuje na to da bi dijete u koli moglo imati tekoa s uenjem poetnog itanja, a moda i pravu disleksiju.

Pisanje Smetnje pri pisanju svrstane su u dvije skupine. U prvoj su to tekoe u oblikovanju, pravilnosti i organiziranosti slova i rukopisa. U drugoj su skupini smetnje u samostalnom sastavljanju teksta sastavljanju prie, opisa dogaaja, odgovora na pitanja, pisanja dueg teksta u lektiri ili referatu.

Tekoe iz prve skupine pojavljuju se kada dijete teko povezuje glas koji uje s pripadajuim slovom u pisanju. Te tekoe onemoguuju pravilno nizanje slova u rijei koja se pie, i mogu biti posljedicom istih onih fonolokih nedostataka koji se pojavljuju i u itanju. U pisanju su one najvidljivije u diktatu kada dijete pie onako kako uje i kako izgovara, tj.

Tada je kost gost, kosa koza, a dom moe biti i tom. To je ve spomenuta zamjena slova b i d. Rukopis moe biti neoblikovan, slova, iako ih dijete moe razlikovati, mogu biti nedovoljno izdiferencirana.

Malo pisano slovo l moe se pisati s kraom petljom i ono moe sliiti na i, ili petlja moe biti previe nisko i biti obla pa moe sliiti na malo pisano e. Isto tako, malo pisano j svojom petljom moe ne prelaziti crtu pa podsjeati na r ili v, a moe biti slino slovu o. Sve to zajedno rukopis ini nedovoljno itljivim.

Takoer, dijete moe ne poznavati granice rijei pa se kratke rijei, dijelovi sloenih glagola, prijedlozi ili rijeca ne piu spojeno. Moe teko uoavati poetak reenice kao poetak nove misli i izostavljati veliko slovo. Inae, pisanje velikog slova prema pravilima, jedno je od najteih zadaa u pravo.

HUD Procurement Documents. Alanna Kabel, Boston Regional… Documents. Talismat e hud hud Documents. Hud-hud Nabi Sulaiman Documents. Karishmaat e hud hud Documents.

GLEITMO 800 PDF

IIT CHEMISTRY BY O.P.AGARWAL PDF

Description: str. Series Title: Zbirka Retorika uspeha. Other Titles: Magic. Home About Help Search. You may send this item to up to five recipients. Please re-enter recipient e-mail address es.

BYS26-45 DATASHEET PDF

SYNON AS400 PDF

ACP countries. Inorganic substances anorgansko mineralno vlakno anorganic mineral fiber anormalan anomalous Anortit anortite anotacija annotation ansambl ensemble ansambli ensembles antifriz anti freeze, antifreeze, anti-freeze, glycol antifungalna aktivnost antifungal activity antifungalni antifungal antifungalni u;inak antifungal activity antifungalno djelovanje antifungal activity antigen antigen, anti-gen antigene virusne podjedinice antigenic viral subunits antigeni antigens antigeni fragmenti antigenic fragments antigeni na povrini eritrocita antigenes on the surface of erythrocyte, antigens on the surface of erythrocyte Antigva i Barbuda Antigua and Barbuda antihiperlipemici antihyperlipemics antihipertenzivi antihypertensive agents antihistaminici antihistaminics Anti-HIV djelovanje Anti-HIV action antiinfektivi antitumor activity antiinflacijska politika antiinflation policy, antiinflation policy ANTIKA ANCIENT TIMES, Antique, antique period,. Australia Australka australian Australske vode Australian waters australski australian australski kljuna platypus australski orah macadamia nut Austrija Austria austrijacizmi austrian loanwords Austrijanac austrian Austrijanka austrian austrijske regije regions of Austria. Santa Claus bakalar cod, cod fish, codfish, cod-fish bakalar bianco cod-fish "in bianco" bakalarom cod bakalaureat baccalaureate bakanal bacchanal bakant bacchant bakantkinja bacchante bakantski bacchanalian bakar cooper, copper bakar i cink copper and zinc Bakar oksid Cuprous oxide bakarne boj brassy bakarni brazen bakarni novi copper Bakarski zaljev Bakar Bay. Bilingvizam bilingualism, bilinguism bilingvizma bilinguism Bilinogojstvo Plant product bilo pulse, throb bilo otkucaji srca pulse heart-beat bilo ime anything bilo da whether bilo gdje anywhere, somewhere, wherever bilo ge somewhere, wherever bilo je there was, there were bilo kad anytime, whenever bilo kada ever bilo kakav any bilo kako anyhow, anyway, somehow bilo kakvu any bilo ko anyone bilo koja tehnika specifikacija udruge ITU XX. Be prepared!

ALICE MODEM WLAN 1121 ANLEITUNG PDF

MAGIJA USPEHA PDF

Name: Iit Chemistry By O. Agarwal Pdf Download File size: 27 MB Date added: July 24, Price: Free Total downloads: Downloads last week: 74 It brings the same entertaining gaming experience, as well as superior graphics and other nice flourishes. There will be a lot of trial and error finding your way through the menus to the tools that you actually need. When you first open Iit Chemistry By O. Organic Chemistry Reactions and Reagents by O. JEE: Should Iit chemistry by o. Reactions and reagents: O.

Related Articles