PLATTEGROND KEULEN CENTRUM PDF

Also of many other wars in the turbulent 18th and preceding 17th century the library has often unique cartographic material in its vaults. The digital exhibition Fortress Europe: sieges and fortifications on the map shows in chronological order over cartographical documents dating back to the period between and and which all relate to siege maps and fortification plans of mainly European towns, from the 18th century. The maps are georeferenced which means that they can be analyzed in an innovative way in geographical information systems like Georeferencer. By clicking on a thumbnail below the map opens in the viewer. Here in the menu left one can choose viewing the document in Georeferencer 'Document in Google Earth'.

Author:Voodoomuro Totilar
Country:Norway
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):22 March 2018
Pages:395
PDF File Size:14.49 Mb
ePub File Size:3.44 Mb
ISBN:328-4-68839-828-8
Downloads:66509
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MeztijinAlso of many other wars in the turbulent 18th and preceding 17th century the library has often unique cartographic material in its vaults. The digital exhibition Fortress Europe: sieges and fortifications on the map shows in chronological order over cartographical documents dating back to the period between and and which all relate to siege maps and fortification plans of mainly European towns, from the 18th century.

The maps are georeferenced which means that they can be analyzed in an innovative way in geographical information systems like Georeferencer. By clicking on a thumbnail below the map opens in the viewer. Here in the menu left one can choose viewing the document in Georeferencer 'Document in Google Earth'.

Skip to main content. Google Tag Manager. Special Collections - Utrecht University Library. Languages Nederlands English. Search form Search. More about this exhibition. Items for this exhibition Kaart van het beleg van Grave in , Willem Jansz.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog belegerde Maurits van Oranje in de stad Grave, die in handen was van Spanjaarden. Na een beleg van twee maanden gaf de stad zich op 20 september over aan het Staatse leger.

De hier getoonde kaart illustreert op levendige wijze de gebeurtenissen tijdens dat beleg. Al vanaf , toen Parma de stad innam, ging Grave gebukt onder Spaanse heerschappij. De veldtocht van Prins Maurits in was gericht op de vijandelijke legers in de Zuidelijke Nederlanden, maar die wisten de confrontatie te ontlopen.

Op zijn terugtocht naar het noorden, omsingelde Maurits samen met Frederik Hendrik Read more. Deze meetkundig niet erg betrouwbare kaart toont een geografisch overzicht van de veldtocht van Prins Maurits van Oranje in het jaar Later werd de kaart opgenomen in J.

Orlers, 'Warachtige beschryvinghe van alle de belegeringhen ende victories […] door […] Maurits van Nassau' Leiden, Met stippellijnen zijn de verschillende routes van de drie korpsen, waaruit de legermacht van Maurits was opgebouwd, ingetekend.

In de weergave van de stippellijnen is geen onderscheid gemaakt voor wat betreft lijnstijl of —vorm. Dit bevordert de leesbaarheid Kaart van het beleg van Breda, ca. Breda was destijds een strategisch belangrijke en sterke vestingstad in Staats-Brabant, niet ver van de grens met Spaans Brabant. De stad aan het riviertje de Mark werd in en belegerd door Spaanse troepen onder leiding van Ambrogio Spinola.

Zoals de hier gepresenteerde kaart laat zien, werd de stad omringd door een zogeheten circumvallatielinie en — dichter op de stad — een contravallatielinie. Laatstgenoemde linie had vooral als doel de omsingelde stad te bestoken met geschut en aanvallen. De circumvallatielinie, die daaromheen lag, Het is niet bekend wie de kaart heeft vervaardigd en gegraveerd.

Het beleg van 's-Hertogenbosch speelde zich af ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik van Oranje werd hiermee een tegenaanval op de Spanjaarden ingezet. Zoals de kaart laat zien, hanteerden de belegeraars een zogeheten circumvallatielinie en — dichter op de stad — een contravallatielinie.

Laatstgenoemde linie had vooral als doel de omsingelde stad te bestoken met geschut De kaart is rond vervaardigd door de militaire ingenieur Jacques Prempart. Laatstgenoemde linie had vooral als doel de omsingelde stad te bestoken met Aan de keerzijde bevindt zich namelijk een Latijnse tekst.

Het beleg van Maastricht vond plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog, van begin juni tot eind augustus Eerder dat jaar had Frederik Hendrik zonder al te veel problemen de Limburgse steden Venlo, Roermond en Sittard weten te heroveren.

Maastricht lonkt nu ook. Met ruim Alleen de fortificaties en de voor inundatie belangrijke waterwegen zijn weergegeven, waardoor sprake is van een onbewuste thematische kaart. Het ontwerp is afkomstig van de militaire ingenieur Jacques Prempart.

Oorspronkelijk is de kaart gepubliceerd in de Latijnse editie van Joan Blaeus stedenboeken van de Nederlanden en Op de keerzijde bevindt zich namelijk een Latijnse tekst in vier kolommen. De ontwerper of de graveur heeft bij het vervaardigen van de kaart zitten slapen of heeft een verkeerd voorbeeld gebruikt. De omwalde stad zelf is namelijk in spiegelbeeld weergegeven! Ook cartografie was mensenwerk en is dat overigens nog steeds …!

Onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik van Oranje werd hiermee een tegenaanval op de Spanjaarden Inzet van de Fransen was het Kaart van de vesting en citadel Verdun, ca. Beter goed gestolen dan slecht bedacht. Dat moet de auteur hebben gedacht, toen hij dit manuscriptkaartje van de vesting en citadel van Verdun kopieerde.

Publicaties van De Fer en ook andere buitenlandse uitgevers waren overigens wel vaker doelwit van kopieerwoede. Sommige uitgevers in de Republiek bezaten zelfs het alleenrecht op het nadrukken van buitenlandse boeken en kaarten! In dit geval is echter geen sprake van een nagedrukte kaart, maar van een nagetekende kaart. Kaart van de slag in de Baai van Vigo, Anna Beek, Deze actie, ondernomen op aanraden van vice-admiraal Philips van Almonde, was bedoeld om de Spaanse zilvervloot te veroveren.

Een deel van deze vloot werd buitgemaakt, een ander deel werd vernield. Beek was een specialist op het gebied van kaarten van veldslagen en belegeringen. In het begin van de 18de eeuw bracht zij ongeveer zestig van Twistpunt in die Europese oorlog was de erfopvolging van de kinderloze Spaanse koning Karel II in Een bloedige oorlog was het gevolg, waarbij allerlei Europese plaatsen zwaar belegerd werden of het toneel waren van grote veldslagen.

In de zogeheten Slag bij Kaart van het beleg van Turijn, Pieter Husson, ca. Grote stofwolken als gevolg van hevig strijdende legers: die zijn heel beeldend te zien op deze kaart van het beleg van Turijn in De belegering van de Italiaanse stad door Franse troepen vond plaats tijdens de Spaanse Successieoorlog Een bloedige oorlog was het gevolg, waarbij allerlei Europese plaatsen zwaar belegerd werden Plattegrond van de vesting Hesdin, Pieter Husson, ca.

De vesting Hesdin in Noord-Frankrijk is het onderwerp van deze kaart. In de 16de eeuw en een deel van de 17de eeuw behoorde het stadje toe aan de Spaanse Nederlanden, maar in werd het door Frankrijk belegerd en veroverd. Veel van de vestingwerken van Hesdin hebben de tand des tijds niet doorstaan.

Niettemin zijn enkele structuren in onder meer de verkaveling nog wel te herkennen. Deze kaart werd gegraveerd door B. Op hetzelfde blad als waarop de plattegrond van Hesdin is gedrukt, De stad werd in de geschiedenis betwist door Frankrijk en Vlaanderen, en later door de Spanjaarden. De stad, strategisch gelegen in een moerassig gebied bij de samenvloeiing van de Schelde en de Hayne, had toen nog goeddeels middeleeuwse versterkingen.

De vesting is pas relatief laat — in — ontmanteld en bezit dan ook nog tal van versterkingen, waaronder een deel van de bastionomwalling. De kaart is op de Kaart van het beleg van Lille, Pieter Husson, ca. Deze kaart biedt een weergave van het beleg van Lille of Rijsel in , tijdens de Spaanse Successieoorlog Die oorlog laaide op na de dood van de kinderloze Spaanse koning Karel II in Er ontspon zich een voornamelijk Europese strijd om zijn erfopvolging.

Ook de stad Lille vormde Kaart van de slag bij Oudenaerde, Gijsbert Schouten, Deze nieuwskaart toont in woord en beeld de Slag bij Oudenaerde in de Spaanse Nederlanden op 11 juli Het betrof een belangrijke veldslag tijdens de Spaanse Successieoorlog Meetkundig gezien is de kaart weinig betrouwbaar, maar het doel van de kaart was vooral om de lezer een beeld van de gevechtshandelingen te laten vormen.

Na de dood van de kinderloze Spaanse koning Karel II in ontspon zich een voornamelijk Europese strijd om zijn erfopvolging. Deze mooi gegraveerde kaart biedt een treffende weergave van het beleg van Lille of Rijsel in , tijdens de Spaanse Successieoorlog Ook de Het document maakt deel uit van een soort drieluik: Fricx publiceerde naast deze plattegrond gelijktijdig een overzichtskaart van het beleg van de stad en een detailkaart van de citadel.

Daarmee informeerde hij op een optimale manier het publiek over de gebeurtenissen tijdens de belegering van Lille in Het beleg van Lille vond plaats tijdens de Spaanse Successieoorlog Er ontspon zich een voornamelijk Europese Het document maakt deel uit van een soort drieluik: Fricx publiceerde naast deze detailkaart gelijktijdig een overzichtskaart van het beleg van de stad en een grootschalige plattegrond van de stad zelf.

Er ontspon zich een

EPISTAXIS TAPONAMIENTO ANTERIOR PDF

Stadtbahn van Keulen

Van Gerven Jan. Antwerpen in de veertiende eeuw. Kleine stad zonder toekomst of opkomend handelscentrum?. In: Revue belge de philologie et d'histoire , tome 76, fasc. Histoire medievale, moderne et contemporaine - Middeleeuwse, moderne en hedendaagse geschiedenis. De vraag naar de economische en demografische betekenis van Antwerpen in de veertiende eeuw, heeft aan historici diverse en soms contra- dictorische antwoorden ontlokt. Niets omstreeks zou hebben toegelaten te veronderstellen dat de Sinjorenstad als haven en handelscentrum een grootse toekomst zou kennen 2.

TDA7231 PDF

Metro Athene

Asuhan keperawatan tb paru pdf viewer. Descargar saga los legados de lorien pdf creator. Master plan greater noida pdf. Udayar part 1 pdf command. Erkundungen c2 pdf to word.

Related Articles